Laboratories

Laboratories and teaching staff

Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Research
Associate
Strength and Mechanism in Design KINARI, Toshiyasu

TACHIYA, Hiroshi

SHIMOKAWA, Tomotsugu
HIGUCHI, Masahiro
 WAKAKO, Lina

KOZUKA, Hiroaki

SUZUKI, Yosuke
 
Intelligent Measurement and Control SEKI, Hiroaki TOKUTAKE, Hiroshi

SUGANUMA, Naoki

TSUJI, Tokuo
 HIKIZU, Masatoshi

YONEDA, Keisuke
 
Materials Engineering MONZEN, Ryoishi

WATANABE, Chihiro
 IWAI, Tomoaki KUNIMINE, Takahiro KITA, Kazuhisa
Manufacturing Systems HOSOKAWA, Akira FURUMOTO, Tatsuaki  KOYANO, Tomohiro

HASHIMOTO, Yohei
Thermo-Fluid Engineering KIWATA, Takahiro ENOMOTO, Hiroshi

TERAOKA Yoshikazu

KOMATSU, Nobuyoshi
KONO, Takaaki HIEDA, Noboru
Mechano-Physics ADACHI, Masaaki HYODO, Masaharu

SUNADA, Satoshi
 NIIYAMA, Tomoaki
Mathematical Foundation of Mechanical Systems TAMURA, Hiroshi WADADE, Hidemitsu

KADOKAMI, Teruhisa
   

Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Research
Associate
Human machine innovation YONEKAWA, Takeshi WATANABE, Tetsuyou KAGAWA, Hiroyuki  
Bionic Design KITAYAMA, Satoshi   SAKAI, Shinobu 
BioEngineering SAKAMOTO, Jiro

TANAKA, Shigeo
   
Biomedical Instrumentation and Control Engineering TANAKA, Shinobu NAITO, Hisashi  NOGAWA, Masamichi 
Dynamic Design IWATA, Yoshio KOMATSUZAKI, Toshihiko  ASANUMA, HARUHIKO 
Man-Machine ASAKAWA, Naoki   TAKASUGI, Keigo 
Intelligent Material Systems YAMADA, Yoshinori

ISHIKAWA, Kazuhiro
    
Thermal Science and Engineering TADA, Yukio HARUKI, Masashi  ONISHI, Hajime 
Fluid Science and Engineering KAWABATA, Nobuyoshi   HASEGAWA, Masato 
Technology and Society System KISHIDA, Yumi 
Environmental Science KODAMA, Akio OHSAKA, Yugo

TSUJIGUCHI, Takuya
 
Research Center for Sustainable Energy and Technology Miki, Osamu   

 

Go to the top of the page